varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Projektet är avslutat

Korsningen Fredsgatan/Ringvägen

Hamn- och gatuförvaltningen har med hjälp av Peab påbörjat arbeten för en säkrare och trevligare trafikmiljö där Fredsgatan möter Ringvägen.

Varför bygger vi?

En bättre passage över Ringvägen behövs för att skapa en tryggare och säkrare gångväg för eleverna på Påskbergsskolan. Korsningen med Fredsgatan upplevs stor och otydlig med dubbla in- och utfarter så vi vill göra korsningen enklare och få ner hastigheten på bilar som kör in och ut från Fredsgatan.

Hur kommer det att bli?

På Ringvägen kommer ett övergångsställe med refug byggas väster om Fredsgatan. Senare byggs också två busskuddar, liknande de som byggts vid Snidaregatan, för att dämpa bilarnas hastighet.

Den lilla triangeln med gräs har tagits bort och istället kommer bilarna som kör från Fredsgatan att ansluta mer vinkelrätt mot Ringvägen. På västra sidan kommer buskar och träd att planteras.

Vad händer nu?

Byggnationen påbörjades i februari men fick avbrytas på grund av den kalla vintern. Nu planerar vi att starta arbetena igen i månadsskiftet maj/juni och att de ska bli klara i sommar.

ikon

Kontakta oss

Hamn- och gatuförvaltningen

Varbergs direkt
Telefon: 0340-880 00
varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter