varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Projektet är avslutat

Korsningen Boråsgatan/Garvaregatan

I sommar bygger hamn- och gatuförvaltningen om vägkorsningen Boråsgatan/Garvaregatan för att få en säkrare och trevligare utformning med mer grönska.

Varför bygger vi?

Korsningen upplevs stor och otydlig så med denna ombyggnad vill vi göra korsningen säkrare och få ner hastigheten på bilarna.

Hur kommer det att bli?

Korsning, boråsgatan, garvaregatan, byggprojekt

Skiss över planerade ombyggnader Boråsgatan/Garvaregatan

För att minska storleken på korsningen byggs en rabatt med buskar och träd som inramas av kantstöd. För att få ner hastigheten på Boråsgatan byggs ett farthinder i form av gupp mitt på gatan. Ombyggnaden planeras att påbörjas under våren 2019 och träd och buskar att planteras till hösten. Då är förhållandena för plantering mer gynnsamma.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter