varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Projektet är avslutat

Hundrastgårdar

Hundrastgårdar har länge varit efterlängtat hos många hundägare i Varberg kommun. För att tillmötesgå denna önskan anlägger vi två hundrastgårdar; en i norr på grönområdet mellan Göteborgsvägen och Bergsgatan och en i söder på grönområdet i Breared.

Breared

Området i Breared har gjorts större än den ursprungliga inhägnade området. Den utökade delen är naturligt fuktig längst ner och kräver mer omfattande dräneringsarbete vilket inte är planerat i dagsläget. Därför rekommenderar vi alternativa vägar under perioder med mycket regn.

Båda ingångarna ska förstärkas med grus. Eftersom området är stort går det inte att ha uppsikt över hela området, därför behövs ständig uppsikt över din hund. Om detta inte går, hänvisar vi till hundrastgården mellan Göteborgsvägen och Bergsgatan där man har uppsikt över hela området.

Eftersom omgivningen i Breared är i form av terräng är det svårt att hålla efter sly och likande som kräver intensiv skötsel för att den inte ska återkomma. Vår strävan är därför att hålla stigarna fria.

Varför bygger vi?

Utgångspunkterna för de valda platserna var att det ska finnas en hundrastgård i norra och en i södra delen av staden, vara mark som ägs av kommunen och som inte är planlagd eller ska användas för andra ändamål.

Hur kommer det att bli?

Vår tanke är att en hundrastgård ska erbjuda skog och natur.

Hundrastgård
söder/Breared, vid Brukshundklubben

Hundrastgård söder/Breared, vid Brukshundklubben

Grönområdet i Breared är redan ett populärt område bland hundägare. Eftersom området angränsar till en fårhage förbättrar vi stängslet på den del av grönområdet som idag används för rastning av hundar, och gör detta område till en hundrastgård. Innanför stängslet placerar vi soffor och hundlatriner. Hundrastgården kommer inte att inkräkta på mountainbikespåret som går utmed området.

Hundrastgård norr/centrum, vid polishuset

Hundrastgård norr/centrum, vid polishuset

Den andra hundrastgården ska vara mer centralt lättillgänglig, där grönområdet mellan Göteborgsvägen och Bergsgatan hägnas in med staket. Den befintliga vegetationen bevaras och inom området kommer enklare lekredskap att finnas för att inspirera till aktivitet som är gratis för alla. För att skydda allén med ekträd och lämna utrymme för gående att använda trottoaren som tidigare, kommer staketet att placeras en bit in på gräsmattan. Vi hoppas att hundrastgården inte ska upplevas som ett problem för dig som bor i närheten.

ikon

Kontakta oss

Hamn- och gatuförvaltningen

Varberg direkt

Telefon: 0340-880 00

E-post: varbergdirekt@varberg.se

 

Självservice & blanketter