varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Projektet är avslutat

Håsten utflyktslekplats

Vi är igång med att bygga en utflyktslekplats i Håstenområdet.

Illustrationsbild Håstens utflyktslekplats.

Illustration över Håstens kommande lekplats.

Hela parken är inte färdigbyggd ännu, men du får gärna komma in och använda det som vi har öppnat.

Temat för lekplatsen ska vara rörelse och syftet är att skapa en utflyktslekplats som både kompletterar och binder ihop området med en generationsöverskridande mötesplats utomhus. Lekplatsen kommer exempelvis att innehålla klätterlek, scen samt område för skate och parkour.

Vad har hänt hittils?

Innan byggnationen startade arbetade vi med planering och dialogarbete tillsammans med barn och ungdomar från intilliggande skola och fritidsgård men även andra intressenter och användare.

Vad är en utflyktslekplats?

Enligt vår Lekplatsriktlinje är utflyktslekplatser ett fåtal självständiga och mycket karaktäristiska lekplatser uppbyggd efter ett särskilt tema. Spööökitetsparken är en utflyktslekplats. Syftet är att erbjuda en spännande lekmiljö som skiljer sig från vardagsleken och som samtidigt hjälper till att sätta Varberg på kartan som en inspirerande plats för lek. Nästa utflyktslekplats är den som ska byggas i Håstens fritidsområde.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Katarina Svangård

Hamn- och gatuförvaltningen

072-183 52 38

katarina.svangard@varberg.se

Självservice & blanketter