varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Projektet är avslutat

Grytåsvägen, Träslövsläge

Hamn- och gatuförvaltningen rustar upp vägnätet i området från område fritidshus till område för permanentboende.

De vägar som berörs är Grytåsvägen, Matrosvägen, Myrmalmsvägen och Jungmansvägen. I den första etappen bygger vi från korsningen Jungmansvägen – Matrosvägen och går mot Myrmalmsvägen – Grytåsvägen. 

Vid korsningen mellan Strandbackavägen – Matrosvägen kommer det att anläggas ett fördröjningsmagasin för dagvattnet i området. Ett fördröjningsmagasin fungerar som en buffert för att ta hand om regnvattnet och undvika översvämmade diken och brunnar.

Byggstart beräknas till mitten av augusti 2014. Klart under 2016.

Bygget utförs av hamn- och gatuförvaltningen.

Grytåsvägen
ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter