varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Projektet är avslutat

Gång- och cykelväg längs Södra Näsvägen

Två etapper av den nya gång- och cykelvägen längs Södra Näsvägen är klar. Ambitionen är att på sikt knyta ihop de båda nybyggda sträckorna.

I september 2014 påbörjades byggnationen av en gång- och cykelväg längs Södra Näsvägens norra sida för att förbättra trafiksäkerheten på Södra Näs. 

Kullevägen-Olas gata

Etappen mellan Kullevägen och Olas gata är klar. 

Skördevägen-Ägovägen

Etappen mellan Skördevägen och Ägovägen är klar. 

ikon

Kontakta oss

Martin Johansson, avdelningschef

Hamn- och gatuförvaltningen

073-323 64 83

martin.johansson2@varberg.se

Självservice & blanketter