varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Gång- och cykelväg längs Lindbergsvägen

Projektet är avslutat

Den nya gång- och cykelvägen mellan Trönninge och Lindberg är nu färdigbyggd. Tillsammans med en ny gång- och cykelbro över E6 och ny cirkulationsplats bidrar vägen till ökad säkerhet för gående och cyklister.

I korsningen Lindbergsvägen, Klastorpsvägen, Pilgatan har en cirkulationsplats anlagts och söder om den två bushållplatser för att kunna utöka kollektivtrafiken till Trönninge i framtiden.

Projektet genomfördes till stora delar 2014 och nu görs en del kompletteringar.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Anna Olsson

Hamn- och gatuförvaltningen

0340-886 26

anna.olsson1@varberg.se

Självservice & blanketter