varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Gång- och cykelväg Bua, Guttaredshöjd

Projektet är avslutat

Hamn- och gatuförvaltningen byggar om korsningen Hultavägen/Guttaredsvägen.

En privat exploatör bygger nya bostäder i hörnet Hultavägen/Buavägen. I samband med byggandet av de nya bostäderna har gång- och cykelvägen mellan Hultavägen och Bua centrum dragits om och vatten- och avloppsledningar har renoverats.

Korsningen vid Guttaredsvägen, Hultavägen och den nya kvartersgatan har höjts upp för att dämpa hastigheten och ytterligare öka trafiksäkerheten. Snart kommer ramperna att målas för att öka synbarheten.

I hörnet mellan Hultavägen och den nya gång- och cykelvägen pågår just nu arbeten för att placera ut en bänk och förbereda för låga planteringar som kommer göras senare i höst.

ikon

Kontakta oss

Hamn- och gatuförvaltningen

Varberg direkt

Telefon: 0340-880 00

E-post: varbergdirekt@varberg.se

 

Självservice & blanketter