varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Projektet är avslutat

Fyrstrandsbyn

Fyrstrandsbyn ligger i Trönningenäs, cirka 4 km norr om Varberg, mitt i ett kulturlandskap med närhet till badplatser och stora naturskyddade strövområden. Det nya bostadsområdet har också förskola och skola inom cykelavstånd.

Varför bygger vi?

Fyrstrandsbyn i Trönningenäs

En ny detaljplan möjliggör byggnation av 46 villatomter och en förskola. Etikhus AB uppför villorna som utgår från ett grundkoncept som syftar till att skapa en homogen miljö. Samtidigt har enskilda ägare stor möjlighet att påverka den egna boendemiljön. Bostadsområdet förväntas vara färdigt under 2019.

Hamn- och gatuförvaltningen bygger ut gator samt vatten och avlopp till det nya området.

Arbetena med vatten och avlopp görs på uppdrag av Vivab.

Hur kommer det att bli?

En ny lokalgata har byggts från Trönningenäsvägen norrut. Denna gata kommer att kompletteras med en separat gångväg och längs vägen planteras träd. Gatorna inne i området kommer att vara smala med sidoremsor som inte asfalteras.

Vad händer framöver?

Gångvägen utmed Potatisvägen, gräsarmering längs Puritanvägen och återstående planteringar ska färdigställas under hösten 2019.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter