varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Projektet är avslutat

Cykelväg längs Klastorpsvägen

Nu påbörjar vi arbetet med att bygga cykelväg utmed Klastorpsvägen. Inför detta fäller vi träd för att bereda plats.

Varför bygger vi?

Trönninge expanderar nu med ett område runt Hansegård vilket gör att fler kommer att använda Klastorpsvägen med cykel. Vi bygger cykelvägen för att öka trafiksäkerheten.

Hur kommer det att bli?

Cykelvägen kommer att passera över Hallagårdsvägen för att sedan vika av över Klastorpsvägen. De partier som har brant lutning kommer att förses med räcke.

Klastorpsvägen, gc-väg

Vad händer under byggtiden?

Arbetet kommer att utföras i egen regi med byggstart vecka 10. Cykelvägen planeras vara klar i juni, med reservation för ändringar kopplat till övriga projekt.

Träden närmast vägen ska fällas och till viss del kommer rester att lämnas kvar då dessa fungerar som insektshotell och gynnar floran.

Under byggtiden kommer det att vara begränsad framkomlighet på Klastorpsvägen. Tidvis kommer endast ett körfält vara öppet, och detta regleras med trafikljus.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter