varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Projektet är avslutat

Cykelbana Västra Vallgatan

Skiss över hur gatan kommer att se ut

I år bygger vi en cykelbana och förbättrar busshållplatserna på Västra Vallgatan, avsnittet Lasarettsgatan till Bäckgatan.

Aktuellt i projektet

Det som återstår är att det ska målas streck på cykelbanan inom kort, planteras lite växter under våren och läggas ett topplager av asfalt under senvåren.

Vi tackar för visat tålamod och hoppas att ni är nöjda med gatans nya utformning.

Varför bygger vi om?

Genom ombyggnationen får Västra Vallgatan en separat cykelbana mellan Lasarettsgatan och Bäckgatan. Gatan ska bli trivsam och trafiksäker för gående och cyklister. Fordon ska ta sig fram med låg hastighet.

Hur kommer det att bli?

Väster om gatan byggs en separat cykelbana som binder samman cykelbanan söder om Lasarettsgatan med området utanför Gallerian. Väster om gatan planteras också träd. Gatan smalnas av, vilket gör att hastigheten sänks. Gångbanor kommer även i fortsättningen att finnas på båda sidorna av gatan.

Busshållplatsen Södertull utanför Vårdcentralen Västra Vall byggs om och får väderskydd och soffor.

I samband med ombyggnationen kommer även korsningen Västra Vallgatan/Lasarettsgatan att göras i ordning.

Se ritning över området Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.9 MB)

Vad kommer att hända under byggtiden?

Byggnationen genomförs i två etapper under 2017, mars-juni och augusti-december.

Under hösten kommer busstrafiken att ledas runt öster om centrum, förbi busshållplats Lorensberg. Mer information om detta finns på Hallandstrafikens hemsida, www.hallandstrafiken.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

ikon

Kontakta oss

Hamn- och gatuförvaltningen

Varberg direkt

Telefon: 0340-880 00

E-post: varbergdirekt@varberg.se

 

Självservice & blanketter