varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Projektet är avslutat

Cirkulationsplats Västkustvägen/Tångvägen

Cirkulationsplatsen öster om Träslövsläge är nu klar.

I fyrvägskorsningen mellan länsväg 760 och 761 (Västkustvägen, Tångvägen, Lantmannavägen) har en cirkulationsplats anlagts.

Syftet med cirkulationsplatsen är att öka trafiksäkerheten i korsningen för både bilister och oskyddade trafikanter samt att öka framkomligheten för anslutande trafik från Tångvägen och Lantmannavägen.

I samband med ombyggnationen har två busshållplatser förbättrats och fått väderskydd. Platsen har fått ny belysning och en cykelparkering.

Varbergs kommun har bekostat ombyggnationen och efter godkänd besiktning tar nu Trafikverket över drift och skötsel av cirkulationsplatsen.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Telefon: 0340-880 00

E-post: varbergdirekt@varberg.se

 

Självservice & blanketter