varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Projektet är avslutat

Cirkulationsplats Träslövsvägen/Österängsvägen

För att öka trafiksäkerheten anlägger vi en rondell i korsningen Träslövsvägen/Österängsvägen.

Varför bygger vi?

Vi vill öka trafiksäkerheten i korsningen och förenkla framkomligheten för cyklister och gående, men också för bilisterna. Korsningen med intilliggande gator och allmän plats kommer därför att göras om till en rondell. Arbetet startar under andra hälften av februari 2019

Aktuellt i projektet

Under vecka 33 kommer det att utföras ett arbete med att sätta fundament vid rondellen eftersom det kommer att placeras en portal med skyltar där så småningom.

Vad händer under byggtiden?

Korsningen kommer att hållas öppen för trafik under byggtiden och det kommer att finnas anvisningar på platsen. Byggarbetet, som görs av MTA, beräknas bli klart sommaren 2019.


ikon

Kontakta oss

Hamn- och gatuförvaltningen

Varberg direkt

Telefon: 0340-880 00

E-post: varbergdirekt@varberg.se

 


Självservice & blanketter