varningsikon

2020-04-08

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Projektet är avslutat

Cirkulationsplats Magasinsgatan/Trädlyckevägen/Sveagatan

För att öka trafiksäkerheten i korsningen Magasinsgatan/Trädlyckevägen/Sveagatan anlägger vi en cirkulationsplats på platsen.

Varför bygger vi?

Vi vill öka trafiksäkerheten i korsningen och förenkla framkomligheten för cyklister och gående, men också för bilisterna. Korsningen med intilliggande gator och allmän plats kommer därför att göras om till en rondell. Arbetet påbörjas i månadsskiftet januari/februari 2019. Byggarbetet, som görs av MTA, beräknas bli klart sommaren 2019.

Aktuellt i projektet

Nu återstår asfaltering och därför stängs gatan Trädlyckevägen och Magasinsgatan av (sträckan mellan Västra Vallgatan-Hagarondellen) perioden 24 juni till och med den 5 juli, mellan 19-06. Rondellens cykelpassage kommer också att asfalteras, vilket innebär att de höga kanterna försvinner.

ikon

Kontakta oss

Hamn- och gatuförvaltningen

Varberg direkt

Telefon: 0340-880 00

E-post: varbergdirekt@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter