varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Projektet är avslutat

Cirkulationsplats Kattegattsvägen/Södra vägen

Korsningen mellan Södra vägen och Kattegattsvägen är hårt trafikerad och en av de mer olycksdrabbade korsningarna i Varberg. Platsen är infart till Mariedalsskolan, Påskbergsvallen och Sparbankshallen och många barn passerar här dagligen.

Varför bygger vi?

Vi vill öka trafiksäkerheten och förenkla framkomligheten för cyklister och gående, men också för bilisterna. Korsningen med intilliggande gata och allmän plats kommer därför att göras om till en rondell.

Så här kommer det att bli:

Utformning av rondellen med intilliggande gator efter att ombyggnaden genomförts.

Utformning av rondellen med intilliggande gator efter att ombyggnaden genomförts.

Vad händer under byggtiden?

Vecka 15 återupptas arbetena med cirkulationsplatsen och arbetena kommer att pågå under några veckor framöver. Asfaltering sker under vecka 16 och kan orsaka mindre trafikstörningar.

trafikomledning kattegattsv södra v

Omledning och avstängning av trafiken under byggtiden

När är byggarbetet klart?

Hela byggarbetet beräknas vara avslutat i maj 2018.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Telefon: 0340-880 00

E-post: varbergdirekt@varberg.se



Självservice & blanketter