varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Projektet är avslutat

Parken i Tvååker

Hösten 2018 startade byggnationen av en central mötesplats i Tvååker med torg, lekplats och park. Under våren 2019 färdigställdes lekplatsen. Parken invigdes i juni 2018 och fick namnet parken På spåret.

Hur kommer det att bli?

I anslutning till nuvarande busshållplats utvecklas en ny bytespunkt där man enkelt kan byta mellan gång, cykel, buss och bil. Det blir en ny pendelparkering och fler cykelställ. Ett gång- och cykelstråk binder ihop Tvååkers centrum med gång- och cykelvägen som går i södra delen av området.

I de inre delarna av parken, en bit bort från vägarna, anläggs en ny lekplats med olika lekmöjligheter. Parken får även ett konstverk. Nuvarande gräsyta bevaras och kan användas för lekar, bollspel och andra aktiviteter i anslutning till lekplatsen och erbjuda sittplatser med utblickar över en öppen, grön yta inramad av växtlighet. Det byggs även en offentlig toalett.

Utformning av parken

På informationsmötet i Tvååker 27 november 2017 visade hamn- och gatuförvaltningen två förslag på hur parken kan utformas. Utifrån kommentarer och önskemål kring dessa utformades följande förslag:

Nytt förslag på parkens utformning Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.8 MB)

flygbild med markerad sanering centrala parken tvååker

Inom rödmarkerat område ligger den gamla banvallen. De båda markerade områdena utgör tillsammans den framtida centrala mötesplatsen

Sanering utfördes

Området för parken ligger inom del av fastigheten Fastarp 2:193, och delar av området utgörs av en gammal banvall. Banvallen var en del av Västkustbanan som avvecklades på 1990-talet och marken köptes av Varbergs kommun år 1996.

Den översta delen av banvallen var slumpvis förorenad från tidigare järnvägsslipers. Inför bygget av parken behövde därför markföroreningarna i banvallen tas bort.

Marksaneringen utfördes under våren 2018 och markföroreningarna är bortkörda. Vi har fyllt igen marken med massor inför arbetet med utformningen av den nya parken. I huvudsak har vi använt överskottsmassor från bygget vid Stenen Länk till annan webbplats..

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Telefon: 0340-880 00

E-post: varbergdirekt@varberg.se


Självservice & blanketter