varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Bussvändplats i Bua hamn

Projektet är avslutat

Nu är bussvändplatsen klar.

Under hösten 2014 byggdes en ny bussvändplats norr om Buavägen mellan Arakullevägen och Båtafjordsvägen. Platsen har en enkel utformning för att kunna anpassas till framtida utbyggnadsplaner i Bua men kan samtidigt bidra till en trevlig miljö i hamnen innan utbyggnaden kommer igång.

Här finns nu en belyst busshållplats, cykelparkering, möbler samt en upphöjd passage för gående för att dämpa hastigheten för inkörande bussar. Nya träd och en oxelhäck ger trevlig grönska åt platsen. 

Under 2015 har platsen kompletterats med bänkar och fler planteringar. Korsningarna med Buavägen söderut (Krokstadsvägen och Guttaredsvägen) har smalnats av för att öka trafiksäkerheten och minska de stora asfaltytorna.

Hamn- och gatuförvaltningen har i projektet arbetat tillsammans med representanter från Båtafjordens hamn, Bua vägförening, Hembygdsföreningen, Destination Bua, Buas framtid samt Hallandstrafiken och Nobina.

Arbetet har utförts i egen regi av Hamn- och gatuförvaltningen tillsammans med Skanska.

ikon

Kontakta oss

Vaerberg direkt

Telefon: 0340-880 00

E-post: varbergdirekt@varberg.se

 

Självservice & blanketter