varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Bussvändplats Erlandsgård

Projektet är avslutat

Hamn- och gatuförvaltningen bygger en ny bussvändplats i korsningen Erlandsgatan och Österängsvägen.

Varför bygger vi?

Det nya stadslinjenätet för kollektivtrafik, som införs den 13 december 2015, innebär att en av två huvudbusslinjer trafikerar Nygrannes/Erlandsgård var femtonde minut under högtrafik. För att trafiken ska vara rak och snabb in mot centrum, och ha en hög turtäthet krävs att bussen kan vända i korsningen Erlandsgatan/Österängsvägen. 

Hur kommer det att bli?

Bussvändplatsen kommer att ligga i korsningens nordvästra hörn och får ett väderskydd, cykelparkering och belysning. 

Vad händer nu?

Bussvändplatsen är nu klar och har tagits i drift av Hallandstrafiken.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Telefon: 0340-880 00

E-post: varbergdirekt@varberg.se

 

Självservice & blanketter