varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-12-01

Toaletten - en het fråga

Byggnadsnämnden har skickat tillbaka förslaget på ny toalettbyggnad till projektet. Vi ska nu se över placering och utseende.

Det är av stor vikt att få till stånd en ny offentlig toalett i området för torget och Brunnsparken eftersom många invånare efterfrågar bättre toaletter i centrum.

Vi har prövat många olika placeringar i området och landat i slutsatsen att en fristående toalett bör placeras nära Engelska parken och nära Västra Vallgatan där människor går, cyklar och åker buss. Det är också här som toalettbyggnaden stör siktlinjen mellan kyrkan och hamnen minst.

Vi kommer nu att se över toalettens placering och färgsättning. Eventuellt placeras toaletten ännu närmare huset som inrymmer turistbyrån.

Frågan om bygglovet för toaletten är planerat att tas upp igen på byggnadsnämndens sammanträde i februari.