varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-04-03

Kyrkogatan avstängd den 5 april

Torsdagen den 5 april stänger vi av Kyrkogatan, nära korsningen med Västra Vallgatan, för att kunna bygga klart en fjärrvärmeanslutning till en privat fastighet vid Brunnsparken.

Kyrkogatan kommer att vara stängd hela dagen. Fjärrvärmearbetena har samordnas med projekt Brunnsparken.

Framöver kommer Kyrkogatan att fortsätta vara enkelriktad ett tag till, tills Brunnsparken börjar bli klar och vi kan flytta undan byggstaketen. Då kan gatan återigen fungera som vanligt, med dubbelriktad trafik.

Tidigare års markarbeten längs Kyrkogatan handlade om att renovera en del av kommunens fjärrvärmenät och att återställa parkeringsplatserna efter det.