varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-02-02

Ingen ny toalettbyggnad i parken

Byggnadsnämnden beslutade den 1 februari att avslå bygglovsansökan för toalettbyggnaden i Brunnsparken.

Eftersom behovet av fler och bättre toaletter i centrum är stort kommer hamn- och gatuförvaltningen nu att utreda om det finns någon annan plats där en ny toalettbyggnad kan placeras. För projekt Brunnsparken innebär beslutet att parkens västra del, mot Västra Vallgatan, ritas om och får en längre trappa.