varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-02-02

Ingen ny toalettbyggnad i parken

Byggnadsnämnden beslutade den 1 februari att avslå bygglovsansökan för toalettbyggnaden i Brunnsparken.

Eftersom behovet av fler och bättre toaletter i centrum är stort kommer hamn- och gatuförvaltningen nu att utreda om det finns någon annan plats där en ny toalettbyggnad kan placeras. För projekt Brunnsparken innebär beslutet att parkens västra del, mot Västra Vallgatan, ritas om och får en längre trappa.

ikon

Nyheter