varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-06-15

Färre parkeringar längs Kyrkogatan

Parkeringarna mellan Västra Vallgatan och Kungsgatan försvinner i slutet av juni månad.

Även om Varbergstunneln inte byggs förrän 2019-2024 påverkas trafiken i
centrum redan nu av förberedande ledningsarbeten. I arbetet med att planera trafiken under byggtiden för tunneln har vi identifierat Kyrkogatan som en av de gator som redan nu behöver vara dubbelriktad för trafik. Gatan måste vara tillräckligt bred för att två lastbilar ska kunna mötas. Mellan Västra Vallgatan och Kungsgatan behöver därför gatans parkeringsplatser istället användas som körbana. Lastzonen utanför Subway kommer att finnas kvar för att möjliggöra transporter till verksamheterna utmed gatan.

Parkeringarna kommer att tas bort i samband med invigningen av
Brunnsparken den 30 juni.

Vi hänvisar de som vill parkera i närheten till det nybyggda parkeringshuset
Trädgården eller närliggande gatuparkeringar.