varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-10-03

Del av Kyrkogatan stängs av 5-6 oktober

På torsdag och fredag stängs några parkeringsplatser och Kyrkogatans ena körbana av, nära korsningen med Kungsgatan. Det är möjligt att passera platsen med bil men välj gärna en annan väg.

Skälet till avstängningen är att en dagvattenledning som ska ta hand om vatten från Brunnsparkens markytor behöver kopplas in på en befintlig dagvattenledning som ligger under Kyrkogatan.

Om det blir mycket regn i slutet av veckan kan vi eventuellt behöva mer tid för ledningsarbetena, i så fall blir vi klara måndagen den 9 oktober.

Brunnsparkens ombyggnation löper på enligt plan. Just nu läggs nödvändiga ledningar och rör under mark, t ex vattenledningar och rör för belysnings- och elkablar. Om några veckor kommer stensättningen närmast Kungsgatan att påbörjas.