varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-02-27

Arkeologiskt fynd i Brunnsparken

Ett brunnslock visade sig dölja ett stort utrymme under mark. Nu har en arkeolog besökt platsen för att undersöka utrymmet.

En damm under Brunnsparken

I början av februari hittades ett stort underjordiskt utrymme i Brunnsparkens västra del, nära Västra Vallgatan.
När anläggningsarbetarna lyfte på ett lock som låg en bra bit under befintlig
marknivå, visade det sig överraskande att det inte var en vanlig brunn. Det var istället ett utrymme på uppskattningsvis 4 x 12 meter som ingen kände till, inte ens anläggningsarbetarna som var med när parken senast byggdes om, i början av 1970-talet.

När vattnet i utrymmet hade pumpats ut kom en arkeolog från Kulturmiljö Halland för att undersöka konstruktionen. Väggarna består av stora stenblock och taket är av tegel. Många har spekulerat i vad det kan vara och hur gammalt det är. Nu har Kulturmiljö Halland slagit fast att teglet är från sent 1800-tal och att utrymmet troligen är en gammal branddamm.

I projektet kommer vi nu att utreda vidare hur fyndet ska hanteras och hur parkens västra del kan utformas på bästa sätt.