varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Projektet är avslutat

Brunnsbergs nya lekplats

Under vår och sommar 2019 byggs en ny stadslekplats på Brunnsberg. Tanken är att skapa en dynamisk lekplats med aktiviteter anpassade för alla åldrar.

Varför bygger vi?

Hamn- och gatuförvaltningen bygger nu en ny stadslekplats där innehåll
och utformning är baserad på Lekplatsriktlinjen som säger att en stadsdelslekplats ska vara en mötesplats för alla. De boende i närområdet har fått vara med och tycka till om lekplatsens
placering och innehåll, genom en invånardialog som genomfördes i september 2018.

Hur kommer det att bli?

Lekplatsen kommer att ha ”Savann” som genomgående tema. Den norra delen utrustas med lekutrusning och innehåller allt från rutschkana till linbana samt paviljon, sittplatser och möjligheter till grill och boulespel.

I södra delen kommer det finnas en yta med savann-inspirerande målningar samt öppna ytor. I övrigt förses lekplats och promenadstråk med belysning för att skapa trygghet med tillhörande planterande grönområden och buskage.

Vad händer under byggtiden?

Byggtiden beräknas pågå fram till hösten 2019. Under perioden kommer det att förekommabyggtrafik i området. Vi ber om förståelse för eventuella störningar och buller som kan uppstå.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Hamn- och gatuförvaltningen

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter