varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Projektet är avslutat

Upprustning Brunnsbergs motionsspår

Under hösten 2020 genomför vi en upprustning av motionsspåret i Brunnsbergsskogen. Vi sätter upp belysning och ser över framkomligheten i spåret.

Varför bygger vi?

Syftet med upprustningen av motionsspåret är att sätta upp energibesparande LED-belysning, genom att gräva ned ledningar i marken.

Utöver belysningen så förbättrar vi underlaget och framkomligheten, till exempel genom att ta bort uppstickande rötter och fylla igen håligheter. Där det finns behov kommer även dräneringsarbete att utföras.

Vad händer under byggtiden?

Under byggtiden kommer det att förekomma byggtrafik vid spåret. Arbetet görs etappvis och flyttar successivt längs spåret, vilket innebär att det inte går att använda hela spåret under denna period. Vi ber om överseende med det ökade buller som arbetet periodvis orsakar. Upprustningen slutförs under 2020.

Hur kommer det att bli?

Motionsspårets sträckning kommer inte att ändras men den nya belysningen och åtgärderna på underlaget kommer att göra spåret tryggare och säkrare att vistas i. Informationstavlor kommer att installeras i ett senare skede i samordning med ett annat projekt.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Jimmie Rosell

Hamn- och gatuförvaltningen

073- 252 07 78

jimmie.rosell@varberg.se

Självservice & blanketter