varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Projektet är avslutat

Trönningenäs gång- och cykelväg

Vi förbättrar trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister längs Trönningenäsvägen genom att bygga en gång- och cykelväg mellan järnvägen och Buaråsvägen.

Aktuellt i projektet

I projektet återstår viss trädplantering samt att åtgärda besiktningsanmärkningar. Detta kommer färdigställas under hösten 2019.

Varför bygger vi?

Tanken med gång- och cykelvägen är att förbättra trafiksäkerheten i Trönningenäs. Trönningenäsvägen har, framförallt under sommaren, mycket trafik och höga hastigheter. Det byggs nya bostäder och bebyggelsen beräknas öka i området. En ny gång- och cykelväg skapar en tryggare och säkrare väg mellan Trönningenäs och väg 845.

Hur kommer det att bli?

Den nya gång- och cykelvägen blir ungefär 1,6 kilometer lång. Den kommer att byggas på norra sidan om Trönningenäsvägen och sträcka sig mellan den befintliga cykelvägens slut vid järnvägen till hållplatsen vid Buaråsvägen i höjd med kvarnen.

Gång- och cykelvägen kommer delvis att vara belyst och ha trädplanteringar på delar av sträckan.

Det röda strecket visar sträckningen för den nya gång- och cykelvägen.

Rött streck visar sträckning för nya gång- och cykelvägen.

 

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter