varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Projektet är avslutat

Ankarvägen, etapp 3

Hamn- och gatuförvaltningen har i uppdrag att anpassa vägarna runt Ankarskolan efter den nya skolan och i takt med att de gamla skollokalerna byggs om för nya ändamål.

I tidigare etapper har en ny tillfartsväg anlagts till den nybyggda Ankarskolan samt de före detta
skollokalerna. I denna etappen ska den gamla tillfartsvägen till skolan göras om till en gång-, cykel- och mopedväg.

Varför bygger vi?

Vägen byggs om till en gång-, cykel- och mopedväg för att anpassas efter skolområdets nya utformning och gestaltning samt för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten runt skolan. 

Hur kommer det att bli?

Vägens befintliga anslutning till Tångvägen kommer att tas bort och den befintliga vägen kommer att smalnas av till en 4 meter bred gång-, cykel- och mopedväg. Vägen kommer att kantas av planteringar med mindre träd och buskar.

Vägen som byggs om vid Ankarskolan

Vad händer under byggtiden?

Byggnationen påbörjas under vecka 23 2017 och kommer att vara klart till skolstarten i augusti. Plantering av träd och buskar görs under hösten. Under tiden ombyggnationen pågår kommer vägen att vara stängd och vi hänvisar till angränsande gång- och cykelbanor.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Telefon: 0340-880 00

E-post: varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter