varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Aktuella miljöprövningar

Här kan du se vilka anmälningsärenden som miljö- och hälsoskyddsförvaltingen handlägger just nu och som sakägare och berörda har möjlighet att yttra sig över.

Kontaktpersoner och sista yttrandedag för ärendena framgår i den allmänna ärendebeskrivningen för varje enskilt ärende.

Aktuella prövningar

Anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken (SFS 1998:808).
Tobias Gabrielsson anmäler miljöfarlig verksamhet på fastigheten Gudmundared 1:8 samt 1:10. Anmälan gäller insamling av köldmedia R134a samt R1234yf från bildemonteringar i landet som sedan regenereras i syfte att återföra dem på marknaden. Förväntad mäng som kommer hanteras under ett år är ca 2000 kg köldmedia. Sökandens kontaktperson är Tobias Gabrielsson, telefon 070-268 00 18.
Ärendet handläggs av Lisa Johansson, telefon 0340-88230.

Upplysningar
Den skriftliga anmälan finns på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Drottninggatan 17, Varberg.
Telefon 0340-882 66. Frågor besvaras i huvudsak av handläggaren.
Frågor kan också ställas till sökandens kontaktperson.

Yttrande
Den som vill yttra sig över en anmälan ska göra det skriftligen till miljö- och hälsoskyddsnämnden, 432 80 Varberg, senast den 14 januari 2019.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Drottninggatan 17

Reception: 0340-882 66

mhn@varberg.se

Självservice & blanketter