Sök

Aktuella miljöprövningar

Här kan du se vilka anmälningsärenden som miljö- och hälsoskyddsförvaltingen handlägger just nu och som sakägare och berörda har möjlighet att yttra sig över.

Kontaktpersoner och sista yttrandedag för ärendena framgår i den allmänna ärendebeskrivningen för varje enskilt ärende.

Aktuella prövningar

Just nu har vi inga aktuella prövningar.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Drottninggatan 17

Reception: 0340-882 66

mhn@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter