varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Vattenråd

Det finns många olika aktörer som berörs av ett vattenområde och det som görs i en del av avrinningsområdet kan få stor påverkan i en annan del. Att samverka kring vattenfrågorna i ett avrinningsområde är därför viktigt. Detta kan göras genom att intressenter kring ett vatten bildar ett vattenråd. När olika verksamma aktörer kring ett vatten får vara med och ge sin syn på saken kan man hitta de långsiktigt hållbara åtgärderna. Varbergskommun är medlemmar i följande vattenråd: Viskan, Himleån, TUR (Törlan, Uttran och Ramsjökanal) och kustvattenrådet (som är under bildande).


Om du önskar mer information besök gärna Viskans vattenrådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Läs mer om avrinningsområdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och hydrologilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i SMHI:s kunskapsbanklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ikon

Kontakta oss

Kommunekolog

Rasmus Kaspersson

Samhällsutvecklingskontoret

0340-88 264

lars.rasmus.kaspersson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter