varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Pågående fördjupade översiktsplaner

Samhällsutvecklingskontoret och stadsbyggnadskontoret arbetar med att ta fram  fördjupade översiktsplaner för kommunens olika geografiska områden. Planerna innehåller kommunens viljeinriktning när det gäller orternas utveckling.

Fördjupad översiktsplan för Väröbacka

Värö växer och nu planerar vi för att utveckla Väröbacka och Limabacka med ny tågstation och nya bostäder i framtiden. Med en tågstation i Väröbacka ökar möjligheten till hållbart resande för boende och verksamma i de norra delarna kommunen. Ambitionen är att tågstationen ska tas i bruk år 2026, men exakt var stationen ska ligga är ännu inte bestämt. Vi utreder nu, tillsammans med Trafikverket, möjliga lägen för tågstationen. I samband med detta tar vi även fram en ny fördjupad översiktsplan för Väröbacka.

Här kan du läsa mer om utvecklingen av Värö station och Väröbacka samhälle Öppnas i nytt fönster.

Pågående FÖPar
ikon

Kontakta oss

Samhällsutvecklingskontoret

Avdelningen för samhällsplanering

ks@varberg.se

Självservice & blanketter