varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Lagakraftvunna detaljplaner

Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta en detaljplan, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits. Det är nu den nya detaljplanen börjar att gälla. På denna sidan kan du se de detaljplaner som vunnit laga kraft de senaste åren.

2018-12-28 Detaljplan för Tvååker 14:49, del av Stenen B (T 99) Pdf, 8.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 8.8 MB)

2018-11-28 Detaljplan för Svärdfisken 34 samt del av 33 och 35 (433) Pdf, 24.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 24.5 MB)

2018-10-19 Detaljplan för del av Getakärr 2:1, 2:6, 2:7 och 2:9, östra Holmagärde (432) Pdf, 22.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 22.7 MB)

2018-06-25 Detaljplan för Trönningenäs 5:29, A4 (L 111) Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.3 MB)

2018-05-07 Detaljplan för del av Getakärr 4:1 och 6:15 (431) Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 5.5 MB)

2018-04-30 Bua 1:13 (VÄ 100) Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.5 MB)

2018-04-30 Kaninen 1 (430) Pdf, 12.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 12.6 MB)

2018-01-17 Ändring av detaljplaner för Västkustbanan genom Varberg Bergtunneldelen Del 1 (427) Pdf, 17 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 17 MB)

Ändring av detaljplaner för Västkustbanan genom Varberg Bergtunneldelen Del 2 (427) Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.1 MB)

Ändring av detaljplaner för Västkustbanan genom Varberg Bergtunneldelen Del 3 (427) Pdf, 17 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 17 MB)

Ändring av detaljplaner för Västkustbanan genom Varberg Bergtunneldelen Del 4 (427) Pdf, 20.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 20.1 MB)

2018-02-02 Alunskiffern 1 och del av Getakärr 6:44 (428) Pdf, 10.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 10.2 MB)

2018-03-07 Detaljplan för bostäder i Bläshammar, del av Bläshammar 5:1 m.fl. (L 110) Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 5.2 MB)

2018-01-11 Detaljplan för Västkustbanan genom Varberg, norra och södra delen Del 1 (429) Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 10 MB)

Detaljplan för Västkustbanan genom Varberg, norra och södra delen Del 2 (429) Pdf, 15.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 15.5 MB)

Detaljplan för Västkustbanan genom Varberg, norra och södra delen Del 3 (429) Pdf, 11.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 11.8 MB)

Detaljplan för Västkustbanan genom Varberg, norra och södra delen Del 4 (429) Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.1 MB)

Detaljplan för Västkustbanan genom Varberg, norra och södra delen Del 5 (429) Pdf, 17 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 17 MB)

Detaljplan för Västkustbanan genom Varberg, norra och södra delen Del 6 (429) Pdf, 20.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 20.1 MB)

Detaljplan för Västkustbanan genom Varberg, norra och södra delen Del 7 (429) Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 9 MB)


ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

Självservice & blanketter