varningsikon

2020-08-05 08.08

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Lagakraftvunna detaljplaner


2020

Detaljplaner


Laga kraft datum

Ändring av detaljplan för Tallåsens stugområde,
Tvååkers-Ås 1:17 m.fl.

DetaljplanPDF (pdf, 7.1 MB)

2020-05-26

Kvarnliden 9 m.fl.

DetaljplanPDF (pdf, 5.1 MB)

2020-03-20

Del av Träslöv 19:35, ny högreservoar för vatten i Varberg

DetaljplanPDF (pdf, 9 MB)

2020-03-11

Utökning av Derome industriområde, del av Bossgård 2:8 och 2:20 m.fl.

DetaljplanPDF (pdf, 4.8 MB)

2020-02-27

Ändring av detaljplan för del av Getakärr 5:65 m.fl.

DetaljplanPDF (pdf, 24.1 MB)

2020-01-09
2019‌

Detaljplaner


Laga kraft datum

Fläkten 7

DetaljplanPDF (pdf, 7.5 MB)

2019-12-20

Bua 10:157

DetaljplanPDF (pdf, 17.4 MB)

2019-10-30

Almeberg 15

DetaljplanPDF (pdf, 6 MB)

2019-10-22

Hägern 4, 6 och 8

DetaljplanPDF (pdf, 6.2 MB)

2019-10-01

kv Malmen och Charleshill

DetaljplanPDF (pdf, 11 MB)

2019-05-22

Del av Lindhov 1:22, C1
etapp 2

DetaljplanPDF (pdf, 9.8 MB)

2019-05-17

Ändring av 1936-års Stadsplan för Varberg

DetaljplanPDF (pdf, 37.8 MB)

2019-03-05

Ändring av detaljplan för Nygård 1:251

DetaljplanPDF (pdf, 7.8 MB)

2019-01-30

Del av Träslöv s:9 och Getakärr s:21, s:24, s:25, 5:32, 5:129, 6:44, Apelvikens strand

DetaljplanPDF (pdf, 11 MB)

2019-01-23

Adjunkten 6 m.fl.

DetaljplanPDF (pdf, 16.2 MB)

2019-01-11

Träslöv 30:1 m.fl.

DetaljplanPDF (pdf, 11.5 MB)

2019-01-11
2018‌

Detaljplaner


Laga kraft datum

Detaljplan för Tvååker 14:49, del av Stenen B

DetaljplanPDF (pdf, 8.8 MB)

2018-12-28

Detaljplan för Svärdfisken 34 samt del av 33 och 35

DetaljplanPDF (pdf, 24.5 MB)

2018-11-28

Detaljplan för del av Getakärr 2:1, 2:6, 2:7 och 2:9, östra Holmagärde

DetaljplanPDF (pdf, 22.7 MB)

2018-10-19

Detaljplan för Trönningenäs 5:29, A4

DetaljplanPDF (pdf, 4.3 MB)

2018-06-25

Detaljplan för del av Getakärr 4:1 och 6:15

DetaljplanPDF (pdf, 5.5 MB)

2018-05-07

Bua 1:13

DetaljplanPDF (pdf, 4.5 MB)

2018-04-30

Kaninen 1

DetaljplanPDF (pdf, 12.6 MB)

2018-04-03

Ändring av detaljplaner för

Västkustbanan genom Varberg

Bergtunneldelen

Detaljplan del 1, plankarta 1-6, kungörelse, planbeskrivningPDF (pdf, 17 MB)
Detaljplan del 2, behovsbedömning, MKB kompletteringPDF (pdf, 1.1 MB)
MKB för järnvägsplanen PDF (pdf, 17 MB)
MKB för järnvägsplanen - bilagorPDF (pdf, 20.1 MB)

2018-01-17

Alunskiffern 1 och del av Getakärr 6:44

DetaljplanPDF (pdf, 10.2 MB)

2018-02-02

Detaljplan för bostäder i Bläshammar, del av Bläshammar 5:1 m.fl.

DetaljplanPDF (pdf, 5.2 MB)

2018-03-07

Detaljplan för Västkustbanan genom Varberg, norra och södra delen

Detaljplan del 1, kungörelse, planbeskrivningPDF (pdf, 10 MB)

Detaljplan del 2, plankarta 1-11PDF (pdf, 15.5 MB)

Detaljplan del 3, illustrationskarta 1-11PDF (pdf, 11.8 MB)

Detaljplan del 4, behovsbedömning, MKB kompletteringPDF (pdf, 1.1 MB)

MKB för järnvägsplanenPDF (pdf, 17 MB)

MKB för järnvägsplanen - bilagorPDF (pdf, 20.1 MB)

KvalitetsprogramPDF (pdf, 9 MB)


2018-01-11
2017‌

Detaljplaner


Laga kraft datum

Rockan 3

DetaljplanPDF (pdf, 5.5 MB)

2017-01-11

Träslövsläge 9:1

DetaljplanPDF (pdf, 3.9 MB)

2017-02-10

Mästaren 10

DetaljplanPDF (pdf, 30.4 MB)

2017-04-18

Hansegård och Gröningagården, Trönninge 32:7 samt del av 32:1 och 10:6 m.fl.

DetaljplanPDF (pdf, 100 MB)

2017-05-01

Krukmakaren 13

DetaljplanPDF (pdf, 4.7 MB)

2017-05-18

Sunnvära 8:3 m.fl

DetaljplanPDF (pdf, 4.7 MB)

2017-05-19

Söderport 6

DetaljplanPDF (pdf, 13.8 MB)

2017-08-29

Del av Göingegården 1:13 m.fl

Detaljplan del 1, illustrationskartaPDF (pdf, 2.7 MB)

Detaljplan del 2, plankartaPDF (pdf, 3.2 MB)

Detaljplan del 3, planbeskrivningPDF (pdf, 5.9 MB)

2017-08-31

Träslöv 8:139

DetaljplanPDF (pdf, 3.6 MB)

2017-09-05

Falkenbäck 25

DetaljplanPDF (pdf, 12.1 MB)

2017-12-08


 

2016‌

Detaljplaner


Laga kraft datum

Tändstiftet

DetaljplanPDF (pdf, 4.4 MB)

2016-01-14

Berget 7

DetaljplanPDF (pdf, 4.4 MB)

2016-04-23

Smeakalles äng, etapp II

DetaljplanPDF (pdf, 17.6 MB)

2016-05-10

Marmorlyckan

DetaljplanPDF (pdf, 11.7 MB)

2016-06-13

Fläkten 6 och 7

DetaljplanPDF (pdf, 5.2 MB)

2016-07-26

Brandstation Tvååker 12:66 m.fl

DetaljplanPDF (pdf, 8.6 MB)

2016-07-26

Brunnsberg, del av getakärr 2:21 och 2:57, del av Sadeln 2 och Bumerangen 1

DetaljplanPDF (pdf, 21.2 MB)

2016-10-28

Medborgarhuset del av Fastarp 3:126

DetaljplanPDF (pdf, 4.7 MB)

2016-11-29

 


2015                                      

Detaljplaner


Laga kraft datum

Björnen 7

DetaljplanPDF (pdf, 3.5 MB) 

2015-09-14

Trönningenäs inre

C1 och CA,

Lindhov 1:22

DetaljplanPDF (pdf, 963 kB)

2015-07-29

Svärdfisken 29 m.fl.

DetaljplanPDF (pdf, 17.9 MB)

2015-07-21

Torpa-Kärra 9:1

DetaljplanPDF (pdf, 4.2 MB)

2015-07-06

Nålmakaren 10

DetaljplanPDF (pdf, 2.6 MB)

2015-06-15

Vindragaren 5 och 22

DetaljplanPDF (pdf, 5.7 MB)

2015-05-26

Lektorn 8

DetaljplanPDF (pdf, 4.9 MB)

2015-05-18

Cafévägen

Torpa Kärra 6:143 m.fl

DetaljplanPDF (pdf, 1.9 MB)

2015-05-07

Göingegården 1:13 -

Skola och idrottshall

DetaljplanPDF (pdf, 10.2 MB)

2015-05-06

Breared 2

DetaljplanPDF (pdf, 3.8 MB)

2015-04-29

Ratten 4

DetaljplanPDF (pdf, 2.4 MB)

2015-04-07

Hjulet 1

DetaljplanPDF (pdf, 2.5 MB)

2015-04-07

Katten 4

DetaljplanPDF (pdf, 4.2 MB)

2015-03-18

Söderport 6

Kontakta SBK för information


Rådhuset 20

Detaljplan PDF (pdf, 4.4 MB)

2015-01-13

Munkagård 1:57

DetaljplanPDF (pdf, 6.3 MB)

2015-01-13

 


2014

Detaljplaner


Laga kraft datum

Väröbacka 8:2 mfl

DetaljplanPDF (pdf, 2.5 MB) 

2014-11-18

Lagmannen 18

DetaljplanPDF (pdf, 3.4 MB)

2014-11-14

Ryttaren 16

DetaljplanPDF (pdf, 3.8 MB)

2014-10-16

Träslöv 30:1 och

Getakärr 6:18 mfl

DetaljplanPDF (pdf, 15.6 MB)

2014-10-09

Träslövsläge 11:5

DetaljplanPDF (pdf, 1015.7 kB)

2014-10-07

Bålverket 6

DetaljplanPDF (pdf, 5.5 MB)

2014-09-24

Tvååkers-Ås 4:29 mfl

DetaljplanPDF (pdf, 1.9 MB)

2014-07-23

Tvååkers stationssamhälle

DetaljplanPDF (pdf, 805.9 kB)

2014-06-17

Rolfstorp 20:41

DetaljplanPDF (pdf, 3.4 MB)

2014-05-20

Munkagård 1:201

DetaljplanPDF (pdf, 657.9 kB)

2014-04-23

Fläkten 6 m.fl

DetaljplanPDF (pdf, 2.2 MB)

2014-02-25

Fästningsterrassen

DetaljplanPDF (pdf, 5.3 MB)

2014-02-25

Galten 6

DetaljplanPDF (pdf, 4.9 MB)

2014-02-20

Sörsedammen

DetaljplanPDF (pdf, 961.2 kB)

2014-01-30


2013

Detaljplaner


Laga kraft datum

Bua 10:90 m fl

DetaljplanPDF (pdf, 3.5 MB)

2013-12-07

Renen 4

DetaljplanPDF (pdf, 256.6 kB) 

2013-12-07

Atle 1 mfl

DetaljplanPDF (pdf, 4.5 MB) 

2013-12-07

Kasematten

DetaljplanPDF (pdf, 6.3 MB) 

2013-12-03

Ryttaren 17 och 18

DetaljplanPDF (pdf, 2.9 MB) 

2013-11-26

Mössviksvägen

DetaljplanPDF (pdf, 2.1 MB)

2013-11-06

Åsby 7:4 m fl

DetaljplanPDF (pdf, 646.3 kB) 

2013-11-05

Drönaren

DetaljplanPDF (pdf, 3.1 MB) 

2013-11-05

Sönnermarksvägen

DetaljplanPDF (pdf, 4 MB)

2013-10-29

Grytåsvägen

DetaljplanPDF (pdf, 3.2 MB) 

2013-10-14

Äppelträdet

DetaljplanPDF (pdf, 2.3 MB) 

2013-10-03

Kv Trädgården

DetaljplanPDF (pdf, 3.4 MB) 

2013-09-05

Kv Mandeln

Detaljplan PDF (pdf, 1.6 MB)

2013-07-23

Torpa-Kärra 7:28

DetaljplanPDF (pdf, 1.6 MB)

2013-07-08

Kärradals camping

DetaljplanPDF (pdf, 4.7 MB) 

2013-07-08

Ankarskolan och Ankarvallen

DetaljplanPDF (pdf, 3 MB)

2013-07-01

Björkängs camping

DetaljplanPDF (pdf, 5.8 MB)

2013-06-17

Kärradal Öst

Torpa-Kärra 6:97

Detaljplan PDF (pdf, 521.9 kB)

2013-03-05

Mandarinen 1 och 2

DetaljplanPDF (pdf, 4.5 MB) 

2013-02-06

Spinnaren 5

DetaljplanPDF (pdf, 911.7 kB)

2013-01-14

Hingsten 5 och 7

DetaljplanPDF (pdf, 2.8 MB) 

2013-01-14

Norr om Pilgatan,

förskola, bostäder

DetaljplanPDF (pdf, 4.8 MB) 

2013-01-14

 

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (medborgarservice)

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

Självservice & blanketter