varningsikon

2021-01-22

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Lagakraftvunna detaljplaner


2020

Detaljplaner


Laga kraft datum

Rektorn 1, del av Lektorn 8 samt Getakärr 5:1

DetaljplanPDF (pdf, 11.1 MB)

2020-11-19

Ändring av detaljplan för Kvarnliden 9 m.fl.

DetaljplanPDF (pdf, 3.3 MB)

2020-10-22

Tvååkers-Ås 1:103, del av Tvååkers-Ås 2:8 och Tvååkers- Ås 1:86

DetaljplanPDF (pdf, 4.7 MB)

2020-09-24

Ryttaren 9, 10, 12, 13, 14 och 15

DetaljplanPDF (pdf, 6.7 MB)

2020-09-24

Ändring av detaljplan för Tallåsens stugområde,
Tvååkers-Ås 1:17 m.fl.

DetaljplanPDF (pdf, 7.1 MB)

2020-05-26

Kvarnliden 9 m.fl.

DetaljplanPDF (pdf, 5.1 MB)

2020-03-20

Del av Träslöv 19:35, ny högreservoar för vatten i Varberg

DetaljplanPDF (pdf, 9 MB)

2020-03-11

Utökning av Derome industriområde, del av Bossgård 2:8 och 2:20 m.fl.

DetaljplanPDF (pdf, 4.8 MB)

2020-02-27

Ändring av detaljplan för del av Getakärr 5:65 m.fl.

DetaljplanPDF (pdf, 24.1 MB)

2020-01-09
2019‌

Detaljplaner


Laga kraft datum

Fläkten 7

DetaljplanPDF (pdf, 7.5 MB)

2019-12-20

Bua 10:157

DetaljplanPDF (pdf, 17.4 MB)

2019-10-30

Almeberg 15

DetaljplanPDF (pdf, 6 MB)

2019-10-22

Hägern 4, 6 och 8

DetaljplanPDF (pdf, 6.2 MB)

2019-10-01

kv Malmen och Charleshill

DetaljplanPDF (pdf, 11 MB)

2019-05-22

Del av Lindhov 1:22, C1
etapp 2

DetaljplanPDF (pdf, 9.8 MB)

2019-05-17

Ändring av 1936-års Stadsplan för Varberg

DetaljplanPDF (pdf, 37.8 MB)

2019-03-05

Ändring av detaljplan för Nygård 1:251

DetaljplanPDF (pdf, 7.8 MB)

2019-01-30

Del av Träslöv s:9 och Getakärr s:21,
s:24, s:25, 5:32, 5:129, 6:44, Apelvikens strand

DetaljplanPDF (pdf, 11 MB)

2019-01-23

Adjunkten 6 m.fl.

DetaljplanPDF (pdf, 16.2 MB)

2019-01-11

Träslöv 30:1 m.fl.

DetaljplanPDF (pdf, 11.5 MB)

2019-01-11
2018‌

Detaljplaner


Laga kraft datum

Detaljplan för Tvååker 14:49, del av Stenen B

DetaljplanPDF (pdf, 8.8 MB)

2018-12-28

Detaljplan för Svärdfisken 34 samt del av 33 och 35

DetaljplanPDF (pdf, 24.5 MB)

2018-11-28

Detaljplan för del av Getakärr 2:1, 2:6, 2:7 och 2:9, östra Holmagärde

DetaljplanPDF (pdf, 22.7 MB)

2018-10-19

Detaljplan för Trönningenäs 5:29, A4

DetaljplanPDF (pdf, 4.3 MB)

2018-06-25

Detaljplan för del av Getakärr 4:1 och 6:15

DetaljplanPDF (pdf, 5.5 MB)

2018-05-07

Bua 1:13

DetaljplanPDF (pdf, 4.5 MB)

2018-04-30

Kaninen 1

DetaljplanPDF (pdf, 12.6 MB)

2018-04-03

Ändring av detaljplaner för

Västkustbanan genom Varberg

Bergtunneldelen

Detaljplan del 1, plankarta 1-6, kungörelse, planbeskrivningPDF (pdf, 17 MB)
Detaljplan del 2, behovsbedömning, MKB kompletteringPDF (pdf, 1.1 MB)
MKB för järnvägsplanen PDF (pdf, 17 MB)
MKB för järnvägsplanen - bilagorPDF (pdf, 20.1 MB)

2018-01-17

Alunskiffern 1 och del av Getakärr 6:44

DetaljplanPDF (pdf, 10.2 MB)

2018-02-02

Detaljplan för bostäder i Bläshammar, del av Bläshammar 5:1 m.fl.

DetaljplanPDF (pdf, 5.2 MB)

2018-03-07

Detaljplan för Västkustbanan genom Varberg, norra och södra delen

Detaljplan del 1, kungörelse, planbeskrivningPDF (pdf, 10 MB)

Detaljplan del 2, plankarta 1-11PDF (pdf, 15.5 MB)

Detaljplan del 3, illustrationskarta 1-11PDF (pdf, 11.8 MB)

Detaljplan del 4, behovsbedömning, MKB kompletteringPDF (pdf, 1.1 MB)

MKB för järnvägsplanenPDF (pdf, 17 MB)

MKB för järnvägsplanen - bilagorPDF (pdf, 20.1 MB)

KvalitetsprogramPDF (pdf, 9 MB)


2018-01-11

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

Självservice & blanketter