Sök

Träslöv 8:139

Detaljplan för Träslöv 8:139, Varbergs kommun

Upprättad den 27 augusti 2015 , reviderad den 26 maj 2016 finns utsänd för granskning från och med den 9 juni 2016 till och med den 1 september 2016.

Planområdet ligger ca 2 km öster om Varbergs centrum i Lilla Träslöv. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga flerbostadshus inom fastigheten Träslöv 8:139.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Förslaget finns tillgängligt på Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 27, Varberg.
Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg

PlankartaPDF (pdf, 1 MB)
Planbeskrivning samt genomförandebeskrivningPDF (pdf, 3.4 MB)
BullerutredningPDF (pdf, 451.7 kB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 17.5 kB)

Upplysningar om planförslaget lämnas av Planavdelningen,
0340-881 80, e-post: bn@varberg.se
Detaljplanen handläggs av Ivana Markovic.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 1 september 2016. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Skrivelse med synpunkter ska vara försedd med tydlig namnunderskrift, adress och för fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen
0340-88180
bn@varberg.se

Detaljplanen handläggs av
Jenny Jakobsson.

ikon

Självservice & blanketter