varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Nygård 1:251

Förslag till ändring av detaljplan för Nygård 1:251, Golfängens samfällighet, Varbergs kommun

Förslag till ändring av detaljplan upprättat den 2 mars 2017, reviderad den 28 september 2017, utsänd för granskning till och med den 17 november 2017.

Detaljplanen handläggs av Lena Johansson.

Planområdet utgörs av fastigheten Nygård 1:251 som ligger utmed Nabbevägen,
Golfängens samfällighetsförening, Södra näs. Ändringens syfte är att varje hus ska kunna bilda en egen fastighet.

Planförslaget berör samfälld mark, marksamfälligheter som berörs: Golfängens samfällighet, handlingarna skickas till samtliga medlemmar i samfälligheten.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Området ligger 150-250 meter från strandlinjen och omfattas idag inte av strandskydd.

Förslaget finns tillgängligt på Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg. Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Upplysningar om planförslaget lämnas av Lena Johansson tel. 0340-88 116, e-post lena.johansson8@varberg.se.

Samrådsredogörelsen lämnas ut på begäran.

Planhandlingar
PlankartaPDF (pdf, 755.4 kB)
Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 665.1 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 29.5 kB)

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret,
432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 17 november 2017. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå namn, adress och för
fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

0340-881 80

bn@varberg.se

Handläggare: Lena Johansson.

ikon

Självservice & blanketter