Sök

Mästaren 10

Detaljplan för Mästaren 10, Varbergs kommun

Upprättad den 29 april 2015, reviderad den 26 maj 2016, utsänd för granskning från och med 9 juni till och med den 1 september 2016.

Planområdet ligger i Varberg vid Drottning Blankas plats och hörnet Östra Långgatan - Klumbergsvägen. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga cirka 55 lägenheter, men även med möjlighet till handel, kontor och vårdcentral i botten- och eventuellt källarplan.  

Byggnaderna ges en kvarterstruktur och begränsas med plushöjder som möjliggör 6 våningar plus vindsvåning i hörnet mot Drottning Blankas plats, samt 3 våningar plus vindsvåning i övriga kvarteret. Parkering för fastighetens behov avses ske i garage under mark.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, 0340-881 80,
e-post: bn@varberg.se
Detaljplanen handläggs av Inger Axbrink.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till: Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 1 september 2016.

Förslaget finns tillgängligt på:
Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 27, Varberg.
Öppettider i sommar v27-v32 mån-fre kl 09-12,
Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

PlankartaPDF (pdf, 329.9 kB)
Planbeskrivning samt genomförandebeskrivningPDF (pdf, 1.8 MB)
TrafikbullerutredningPDF (pdf, 783.2 kB)
MarkutredningPDF (pdf, 720.4 kB)

Upplysningar om planförslaget lämnas av Planavdelningen,
0340-881 80, e-post: bn@varberg.se
Detaljplanen handläggs av Inger Axbrink.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 1 september 2016. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Skrivelse med synpunkter ska vara försedd med tydlig namnunderskrift, adress och för fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna. 

 

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter