Sök

Kaninen 1

Detaljplan för Kaninen 1, Varbergs kommun

Upprättad den 22 juni 2017, utsänd för samråd till och med den 22 september 2017.

Planområdet ligger centralt beläget i Varberg nordost om rutnätstaden vid korsningen Engelbrektsgatan och Sveagatan i ett område med främst mindre flerbostadshus och med ett antal mindre verksamheter.

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga ett flerbostadshus med fyra våningar samt en inredd vind och ett parkeringsgarage i källarplan. Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Öppet hus 31 augusti mellan 16.30-18, Stadshus A, sal A2 ingång Östra Långgatan 27 bottenplan, med möjlighet att ställa frågor kring förslaget.

Förslaget finns tillgängligt på Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 27, Varberg. Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg. Ventilohuset, Birger Svenssons väg 34, Varberg

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, 0340-881 80, e-post: bn@varberg.se. Detaljplanen handläggs av Emma Cejie.

Planhandlingar
PlanbestämmelserPDF (pdf, 6.6 MB)
PlankartaPDF (pdf, 12.7 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 113 kB)

Utredningar
BullerutredningPDF (pdf, 700.2 kB)
VA-utredning med fokus på dagvatten, PMPDF (pdf, 799.8 kB)
VA-utredning med fokus på dagvatten, bilagaPDF (pdf, 56.7 kB)
Solstudie och visualiseringPDF (pdf, 3.2 MB)

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret,
432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 22 september 2017.

I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå namn, adress och för
fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen
meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av
handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen

0340-881 80

bn@varberg.se

Handläggare Inger Axbrink.

ikon

Självservice & blanketter