Sök

Pågående program och planer 

Planer i samrådsskedet                                             tom datum

               
 

Planer i granskningsskedet                                       tom datumKaninen 1

den 21 januari 2018

Getakärr 4:1 och 6:15                                                            

      

den 25 januari 2018

 

Sista dagen för yttranden har passerat i dessa planer:

 

Har varit på samråd

Getteröns fritidshusområden samråd

den 13 september 2015Östra Årnäs fritidshusområden samråd

den 13 september 2015Torpa-Kärra 8:232

den 7 april 2016Årnäs 4:69

den 7 april 2016Bua 4:94 m.fl.

den 14 april 2016Del av Getakärr 2:1,2:6,2:7 och 2:9. Östra Holmagärde

den 7 juli 2016Bua 1:13

den 27 januari 2017Kv Malmen och Charleshill 1

den 27 januari 2017Svärdfisken 33, 34 och 35

den 6 juli 2017Snidaren 1, 13, 14 och 15

den 11 augusti 2017Kaninen 1          

den 22 september 2017Hägern 4, 6 & 8

den 22 september 2017Bua Strand, Bua 32:1 m.fl. 

den 28 september 2017Gestaltningsprogram för Birger Svenssons väg – södra delenPDF (pdf, 4.7 MB)

den 28 september 2017Getakärr 4:1 och 6:15

den 28 september 2017Västerport

den 31 december 2017      

ikon

Kontakta oss

Stadsbyggnadskontoret

Östra Långgatan 14

0340-881 80

bn@varberg.se

 

Öppettider

Måndag 9-12 och 13.30-16

Tisdag-onsdag 9-12

Torsdag 9-12 och 13.30-18

Fredag 9-12

Med reservation för helgdagar

 

ikon

Självservice & blanketter