Sök

Aktuella program och planer

Närbild på händer och en kartbild

Foto: Hidvi Group AB

Vi planerar och bygger Varbergs kommun tillsammans. När en detaljplan tas fram, så samråder kommunen med kommuninvånarna. Som invånare och/eller berörd granne har du, tillsammans med myndigheter och organisationer, möjlighet att lämna in synpunkter och forma vår framtida, fysiska miljö. På denna sida kan du fördjupa dig i kommunens pågående planarbete.

Här kan du läsa med om planprocessen.

Planer i samrådsskedet                                             tom datum

Del av Stenen B, Tvååker 14:49

den 31 mars 2018

Träslöv 30:1 m.fl.

den 12 april 2018

Planer i granskningsskedet                                       tom datum

Svärdfisken 34 samt del av Svärdfisken 33 och 35

den 12 april 2018

Snidaren 1, 13, 14 och 15

den 12 april 2018

 

Sista dagen för yttranden har passerat i dessa planer:

 

Har varit på samråd

Getteröns fritidshusområden samråd

den 13 september 2015Östra Årnäs fritidshusområden samråd

den 13 september 2015Torpa-Kärra 8:232

den 7 april 2016Årnäs 4:69

den 7 april 2016Bua 4:94 m.fl.

den 14 april 2016Del av Getakärr 2:1,2:6,2:7 och 2:9. Östra Holmagärde

den 7 juli 2016Bua 1:13

den 27 januari 2017Kv Malmen och Charleshill 1

den 27 januari 2017Svärdfisken 33, 34 och 35

den 6 juli 2017Snidaren 1, 13, 14 och 15

den 11 augusti 2017Kaninen 1          

den 22 september 2017Hägern 4, 6 & 8

den 22 september 2017Bua Strand, Bua 32:1 m.fl. 

den 28 september 2017Gestaltningsprogram för Birger Svenssons väg – södra delenPDF (pdf, 4.7 MB)

den 28 september 2017Getakärr 4:1 och 6:15

den 28 september 2017Västerport

den 31 december 2017Torpa-Kärra 15:9

den 15 mars 2018      

ikon

Kontakta oss

Stadsbyggnadskontoret

Östra Långgatan 14

bn@varberg.se 

Öppettider

Måndag 9-12 och 13.30-16

Tisdag-onsdag 9-12

Torsdag 9-12 och 13.30-18

Fredag 9-12

Med reservation för helgdagar

 

Varberg direkt

0340-880 00

 

ikon

Självservice & blanketter