Sök

Planprogram för Västerport

Planprogram för Västerport, Varbergs kommun

Upprättad den 26 oktober 2017, utsänd för samråd till och med den 31 december 2017.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Planområdet ligger ca 400 meter nordväst om Varbergs torg. Planprogrammet för Västerport beskriver huvuddragen för områdets framtida markanvändning. Det beräknas innehålla ca 2500 bostäder, lokaler för verksamheter, kommersiell och offentlig service, mötesplatser och parker.

Samrådsmöte: söndag 12 november kl 13:00-15:00, samt onsdag 22 november kl 18:30-20:30 i Folkets Hus med möjlighet att ställa frågor kring förslaget.

Förslaget finns tillgängligt på

  •  Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg
  • Gallerian på Västra Vallgatan, Varberg
  • Otto Torells gata 22, Varberg

Förslaget går också att se på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuellaplaner
länk till annan webbplats
Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, 0340-881 80, e-post: bn@varberg.se.
Detaljplanen handläggs av Annika Eklöv och Sten Hedelin.

Planhandlingar
PlanprogramPDF (pdf, 77.3 MB)
KungörelsePDF (pdf, 551.8 kB)
Utredningar
HållbarhetsprogramPDF (pdf, 11.2 MB)
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)PDF (pdf, 7.2 MB)
MURPDF (pdf, 6.8 MB)
RiskstrategiPDF (pdf, 1.7 MB)
TrafikutredningPDF (pdf, 2 MB)
VA-utredningPDF (pdf, 5.9 MB)
VindutredningPDF (pdf, 3.4 MB)
MarkhöjningPDF (pdf, 634 kB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 3.4 MB)

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 31 december 2017.

Byggnadsnämnden

ikon

Kontakta oss

Kontakt


Planavdelningen

0340-881 80

bn@varberg.se

Handläggare Annika Eklöv och Sten Hedelin

Självservice & blanketter