varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Vallgången 13

Detaljplan för Vallgången 13, Varbergs kommun

finns utsänd för granskning till och med den 4 juni 2020.

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger centralt i Varbergs stad, ca 500 m söder om stora torget och omfattar fastigheten Vallgången 13 som ligger utmed Krabbes väg. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga hotell inom fastigheten.

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg

Planhandlingar
PlankartaPDF (pdf, 512.1 kB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 739.8 kB)
Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 4.3 MB)
UndersökningPDF (pdf, 160.7 kB)

Samrådsredogörelsen finns inte tillgänglig på kommunens hemsida med anledning av GDPR. För att ta del av denna vänligen besök utställningslokalen ovan alternativt kontakta planavdelningen.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000,
e-post: bn@varberg.se. Detaljplanen handläggs av Klara Mörk.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 4 juni 2020. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen

0340-88 000

bn@varberg.se

Handläggare: Klara Mörk

Självservice & blanketter