varningsikon

2020-08-03 07.52

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Trönninge 11:6

Detaljplan för Trönninge 11:6, Trönninge, Varbergs kommun

Finns utsänd för samråd till och med den 5 december 2019.

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger i södra delen av Trönninge cirka fem kilometer norr om Varbergs stadskärna. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt för ökad bostadsbyggnation inom fastigheten Trönninge 11:6. För att säkerställa att en del av Jonsbjär bevaras som grönområde planläggs delar av fastigheten Trönninge 11:2 som naturmark.

Planförslaget berör samfälld mark.

Öppet hus: Torsdagen den 31 oktober kl. 16.00-18.00 i Stadsbyggnadskontorets lokaler i Gamlebyskolan, Östra Långgatan 14. Då finns det möjlighet att ställa frågor kring förslaget.

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Planhandlingar
PlankartaPDF (pdf, 617.1 kB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 756.3 kB)
Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 9.5 MB)
UndersökningPDF (pdf, 161 kB)

Utredningar
PM DagvattenPDF (pdf, 6.8 MB)
GeorapportPDF (pdf, 488.6 kB)

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se . Detaljplanen handläggs av Love Gardtman.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 5 december 2019. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen

0340-88 000

bn@varberg.se

Handläggare: Love Gardtman

Självservice & blanketter