varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Trönninge 11:6

Detaljplan för Trönninge 11:6, Trönninge, Varbergs kommun

Finns utsänd för granskning under perioden 5 november 2020 - 26 november 2020.

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger i Trönninge några kilometer norr om Varbergs centrum. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ökad byggrätt för bostadsbebyggelse inom fastigheten Trönninge 11:6. Detaljplanen syftar också till att planlägga en del av Trönninge 11:2 för att säkerställa tillgången till grönområden på sikt.

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Planhandlingar
Plankarta Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)
Illustrationskarta Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.1 MB)
Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 8.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 8.4 MB)
Undersökning Pdf, 162.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 162.1 kB)

Samrådsredogörelsen finns inte tillgängligt på kommunens hemsida med anledning av GDPR. För att ta del av denna vänligen besök utställningen på stadsbiblioteket Kulturhuset Komedianten, Engelbrektsgatan 7, Varberg, alternativt kontakta planavdelningen.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se . Detaljplanen handläggs av Love Gardtman.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 26 november 2020. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen

0340-88 000

bn@varberg.se

Handläggare: Love Gardtman

Självservice & blanketter