varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Träslöv 49:1

Detaljplan för Träslöv 49:1

finns utsänd för samråd till och med den 14 februari 2020.

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Strandskyddet upphävs för planområdet.

Planområdet ligger i Träslövsläge och omfattar fastigheterna Träslöv 49:1 samt del av Träslöv s:9. Detaljplanens syfte är att medge utbyggnad av befintlig restaurangverksamhet samt fastställa befintliga byggnader och anläggningar inom Träslöv 49:1 och Träslöv s:9.

Öppet hus: Torsdagen den 16 januari 2020, kl. 15.00-17.00 på Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg (Gamlebyskolan) med möjlighet att ställa frågor kring förslaget.

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Planhandlingar
Plankarta Pdf, 479.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 479.7 kB)
Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.8 MB)
Undersökning Pdf, 192.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 192.8 kB)

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel. 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se . Detaljplanen handläggs av Anders Lidén.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 14 februari 2020.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen

0340-880 00

bn@varberg.se

Handläggare: Anders Lindén

Självservice & blanketter