varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Torpa-Kärra 8:232

Detaljplan för Torpa-Kärra 6:145, 6:148, 6:172 och 8:232 samt del av 6:2 och 8:2, Varbergs kommun

upprättad den 4 februari 2016, utsänd för samråd till och med den 7 april 2016.


Planområdet ligger vid Cafévägen i Kärradal i Varbergs kommun,

cirka 7 km norr om Varbergs centrum.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling och utökning av verksamheten inom Torpa-Kärra 8:232 - Fridas Restaurang. Önskemålet är att uppföra en ny byggnad för restaurang och hotellverksamhet med 60-65 rum för att kunna ta emot övernattande gäster året runt.

Planen syftar även till att öka byggrätten för tre bostadsfastigheter längs Kolonibacken.


Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.


Strandskydd för Torpa-Kärra 8:232 samt del av Torpa-Kärra 6:2 och 8:2 upphävs.


Förslaget finns tillgängligt på Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 27, Varberg. Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.


PlankartaPDF (pdf, 899.5 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 916 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 89 kB)

Utredningar

VAPDF (pdf, 341 kB)

VA bilagaPDF (pdf, 310.2 kB)


Samrådsmöte: torsdagen den 10 mars kl 17:00 på Fridas restaurang med möjlighet att ställa frågor kring förslaget.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen,

0340-880 00, e-post: bn@varberg.se

Detaljplanen handläggs av Annika Eklöv.


Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 7 april 2016. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Skrivelse med synpunkter ska vara försedd med tydlig namnunderskrift, adress och för fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen,

0340-880 00

bn@varberg.se

Handläggare Annika Eklöv.

Självservice & blanketter