varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Östra Årnäs fritidshusområden

Detaljplan för Östra Årnäs, Varbergs kommun

Granskningsförslag upprättad den 25 juni 2015, reviderad den 28 september 2017, finns utsänd för granskning till och med den 5 november 2017.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte. Strandskydd upphävs för delar av planområdet.

Planområdet ligger ca 1 mil norr om Varbergs centrum på östra delen av Årnäshalvön. Detaljplanens syfte är att öka byggrätterna för att underlätta åretruntboende.

Planförslaget berör samfälld mark.

Förslaget finns tillgängligt på Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg. Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, 0340-880 00,
e-post: bn@varberg.se.

Samrådsredogörelsen lämnas ut på begäran.

Planhandlingar
Plankarta 1 Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.7 MB)
Plankarta 2 Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.3 MB)
Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.5 MB)
Behovsdömning Pdf, 175.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 175.5 kB)
Utredningar Pdf, 24.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 24.1 MB)
Program för östra och nordöstra Årnäshalvön Pdf, 708.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 708.3 kB)
Fritidshusutredning Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.8 MB)

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Varbergs kommun, Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 5 november 2017. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen
0340-880 00

bn@varberg.se

Handläggare: Claus Pedersen

Självservice & blanketter