varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Nygård 1:46, 1:198, 1:203 och del av 1:2

Detaljplan för Nygård 1:46, 1:198, 1:203 och del av 1:2, Södra Näs, Varbergs kommun

Finns utsänd för samråd under perioden 9 juli 2020 – 24 september 2020.

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger ca 3,5 km söder om Varberg och är beläget vid Västkustvägen, söder om rondellen vid Jonstaka. Planområdet består av Nygård 1:46, 1:198, 1:203 och del av Nygård 1:2. Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbyggnation i form av flerbostadshus, kontor och verksamheter inom fastigheterna Nygård 1:46, 1:198 och 1:203.

Planförslaget berör samfälld mark.

Förslaget finns tillgängligt på:

  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg

Planhandlingar
Plankarta Pdf, 514.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 514.8 kB)
Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.4 MB)
Undersökning Pdf, 220.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 220.1 kB)

Med anledning av corona/covid-19 kommer det inte att hållas ett samrådsmöte eller öppet hus. Istället har du möjlighet att under tiden 17 augusti till 24 september kontakta handläggare, Karl Samuelsson på mejladress karl.samuelsson@varberg.se alt. tel 0340- 88 162 för att ställa frågor kring förslaget.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se . Detaljplanen handläggs av Karl Samuelsson.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 24 september 2020. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs om handlingarna. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen

Tfn: 0340-88 000
bn@varberg.se
Handläggare: Karl Samuelsson

Självservice & blanketter