varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Getteröns fritidshusområden

Detaljplan för Getteröns fritidshusområden, Varbergs kommun

Samrådsförslag upprättat den 25 juni 2015 , finns utsänd för samråd till och med den 13 september 2015.

Byggnadsnämnden har givit uppdrag att ta fram detaljplaneförslag för ökad byggrätt inom befintliga detaljplaner på Getterön väster om Varberg stad.

På stadsbyggnadskontoret handlägger vi detaljplan för detta. Ni kan nu lämna synpunkter på förslaget. Detaljplanens innehåll redovisas i bifogade handlingar.

Efter bearbetning kommer planförslaget att sändas ut på granskning, ni kan även då lämna synpunkter.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljökonsekvensbeskrivning krävs inte.

Det fullständiga förslaget finns tillgängligt på Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 27, Varberg.  Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Plankarta 1 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.2 MB)

Plankarta 2 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.5 MB)

Planbeskrivning Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.3 MB)

Behovsbedömning Pdf, 145 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 145 kB)

Fritidshusutredningen Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.3 MB)

Samrådsmöte hålls 28 juli kl 15:00 på Campus Varberg, sal C303, med möjlighet att ställa frågor kring förslaget.

Upplysningar om planförslaget lämnas av Planavdelningen,

0340-880 00, e-post: bn@varberg.se

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 13 september 2015. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Skrivelse med synpunkter ska vara försedd med tydlig namnunderskrift, adress och för fastighetsägare även fastighetsbeteckning.

Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen,

0340-880 00
bn@varberg.se

Handläggare: Claus Pedersen

Självservice & blanketter