Sök

Fastarp 3:126 Medborgarhuset Tvååker

Detaljplan för Fastarp 3;126, Varbergs kommun

upprättad den 25 juni 2015, utsänd för samråd till och med den 30 september 2015.

Planområdet ligger i centrala Tvååker och avgränsas av Fastarpsvägen, Gästgivaregatan, Medborgargatan samt två enskilda fastigheter Fastarp 3:3 och Fastarp 3:6.

Syftet med förslaget till detaljplan är att möjliggöra avstyckning av bostadshuset som ligger utmed Medborgargatan/Gästgivaregatan inom samma fastighet som Medborgarhuset i Tvååker.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Förslaget finns tillgängligt på Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 27, Varberg.  Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.


PlankartaPDF (pdf, 522.8 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 556.7 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 72.7 kB)

Upplysningar om planförslaget lämnas av Planavdelningen,

0340-881 80, e-post: bn@varberg.se
Detaljplanen handläggs av Azi Sadeghzade.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 30 september 2015. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under samrådstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Skrivelse med synpunkter ska vara försedd med tydlig namnunderskrift, adress och för fastighetsägare även fastighetsbeteckning.

Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen,

0340-881 80
bn@varberg.se
Detaljplanen handläggs av

Azi Sadeghzade.

ikon

Självservice & blanketter