Sök

Fastarp 3:126

Granskningshandling till detaljplan för Fastarp 3:126, Varbergs kommun

upprättad den 25 juni 2015, reviderad 27 april 2016, utsänd för granskning till och med 26 maj 2016.

Planområdet ligger i centrala Tvååker och avgränsas av Fastarpsvägen, Gästgivaregatan, Medborgargatan samt två enskilda fastigheter Fastarp 3:3 och Fastarp 3:6. Syftet med förslaget till detaljplan är att möjliggöra avstyckning av bostadshuset som ligger inom samma fastighet som Medborgarhuset i Tvååker.

På stadsbyggnadskontoret arbetar vi med detaljplan för detta.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Av miljöskäl så skickar vi inte ut några handlingar utöver samrådsredogörelse med detta utskick, vill ni ha kompletterande handlingar kontakta Stadsbyggnadskontoret.

Detaljplanen finns tillgänglig på Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 27, Varberg.

Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

PlankartaPDF (pdf, 313.9 kB)
Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 1.2 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 72.7 kB)

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 26 maj 2016. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Skrivelse med synpunkter ska vara försedd med för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning.

Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs om handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen
0340-881 80,
bn@varberg.se
Detaljplanen handläggs av Karl Samuelsson.

ikon

Självservice & blanketter