varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Del av Lindhov 1:22 m.fl., etapp C6

Detaljplan för del Lindhov 1:22 m.fl., etapp C6, Trönningenäs, Varbergs kommun

finns utsänd för samråd till och med den 9 juli 2020.

Undersökning av miljökonsekvenser har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger i Trönningenäs, ca 5 km norr om Varbergs centrum. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga ca 50 bostäder i olika upplåtelseformer (radhus, parhus samt villor). Planförslaget innebär att del av Fyrstrandsvägen övergår till kommunalt huvudmannaskap.

Förslaget stämmer överens med översiktsplanen. Planförslaget berör samfälld mark.

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Planhandlingar
PlankartaPDF (pdf, 1011 kB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 1 MB)
Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 8.4 MB)
UndersökningPDF (pdf, 168.7 kB)

Med anledning av corona/covid-19 kommer det inte att hållas ett samrådsmöte eller öppet hus. Istället har du möjlighet att kontakta handläggare, Anders Lidén på anders.liden@varberg.se alt. tel 072-535 04 25 för att ställa frågor kring förslaget.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se . Detaljplanen handläggs av Anders Lidén.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 9 juli 2020. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontakt

Planavdelningen
Tfn 0340-88 000
bn@varberg.se

Handläggare: Anders Lidén

Självservice & blanketter