varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Del av Lindhov 1:22 m.fl., etapp C6

Detaljplan för del Lindhov 1:22 m.fl., etapp C6, Trönningenäs, Varbergs kommun

finns utsänd för granskning under perioden 12 maj 2021 – 2 juni 2021.

Undersökning av miljökonsekvenser har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger Trönningenäs, ca 5 km norr om Varberg. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga ca 50 bostäder.

Planförslaget berör samfälld mark; Lindhov s:1 och Trönningenäs ga:6.

Planhandlingar
Plankarta Pdf, 786.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 786.3 kB)
Illustrationskarta Pdf, 1017.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1017.6 kB)
Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 16.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 16.3 MB)
Undersökning Pdf, 124.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 124.1 kB)

Samrådsredogörelsen finns inte tillgängligt på kommunens hemsida med anledning av GDPR. För att ta del av denna vänligen kontakta planavdelningen.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, telefonnummer 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se . Det går även bra att kontakta handläggare Anders Lidén på mejladress anders.liden@varberg.se alternativt på telefonnummer 072-535 04 25 för att ställa frågor kring förslaget.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 2 juni 2021. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontakt

Planavdelningen
Tfn 0340-88 000
bn@varberg.se

Handläggare: Anders Lidén

Självservice & blanketter