varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Bua Strand, Bua 32:1 m.fl.

Detaljplan för Bua Strand, Bua 32:1 m.fl., Varbergs kommun

Upprättad den 27 april 2017, utsänd för samråd från och med den 11 maj 2017 till och med den 28 september 2017.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ökad boendestandard i området genom fler kvm byggnadsarea utan att den unika karaktären i området går förlorad. Det gäller den karaktäristiska bebyggelsen som är väl anpassad till den enskilda tomtplatsen och till landskapet när det gäller placering, volym och utformning. Förslaget innebär att högsta tillåtna byggnadsarea ökar från 120 kvm till 180 kvm per tomt som är större än 1300 kvm.

Detaljplanen upprättas enligt standardförfarande. Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Förslaget finns tillgängligt på Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 27, Varberg. Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg. Bua Bibliotek, Bua Center, Bua.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, 0340-880 00, e-post: bn@varberg.se. 

Planhandlingar
Planbeskrivning och bestämmelser Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.4 MB)
VÄ74 Pdf, 9.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 9.1 MB)
VÄ75 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.1 MB)
VÄ95 Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.2 MB)
Att bygga vid kusten Pdf, 314 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 314 kB)

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret,
432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 28 september 2017.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under samrådstiden
kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I
skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå namn, adress och för
fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen
meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av
handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen

0340-880 00

bn@varberg.se

Handläggare: Claus Pedersen

Självservice & blanketter