Sök

Bua 1:13

Detaljplan för Bua 1:13, Varbergs kommun

Granskningsförslag upprättad den 24 november 2016, reviderad den 23 november 2017, finns utsänd för granskning till och med den 11 januari 2018.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte

Planområdet ligger ca 1 km söder om Bua centrum i korsningen Kustroddarevägen/Fiskelia. Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya tomter för enfamiljshus samt planlägga befintlig byggnad på fastigheten.

Förslaget finns tillgängligt på:
Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.
Förslaget går också att se på kommunens hemsida varberg.se/aktuellaplanerlänk till annan webbplats

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, 0340-881 80, e-post: bn@varberg.se. Detaljplanen handläggs av Elisabet Wästlund

Planhandlingar
PlankartaPDF (pdf, 319.7 kB)
Plan och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 85.8 kB)
VA-utredningPDF (pdf, 505.3 kB)
BullerutredningPDF (pdf, 210.2 kB)

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 11 januari 2018 . Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå namn, adress och för fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

 

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter